Väittämä: meidän henkilökuntamme ei halua koulutusta.

Todellisuus: lähes kaikki haluavat kehittää yritystä ja itseään oppimalla uusia asioita ja tehtäviä ja ottamalla enemmän vastuuta.

Opettelumotivaatio ja sitoutuminen on todellista vasta silloin, kun voimme itse vaikuttaa koulutusaiheisiin ja niiden sisältöön.
Organisaation mukauttaminen

Tekeekö yrittäjä itse oikeita asioita? Onko henkilöstön toimenkuvat nykyhetkeä ja osaamistasoa vastaavia?

KOULUTUSTARVEKARTOITUKSET

KOULUTUSSUUNNITELMAT JA TOTEUTUKSET

TOIMEN- JA TYÖNKUVIEN SELVITYKSET

TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN
TYÖYHTEISÖN VIRITTÄMINEN

Henkilökunnan kouluttaminen

Yrityksen menestyminen on koko henkilökunnan vastuulla.
- työilmapiirin parataminen
- ammattitaidon arvostaminen ja
kohottaminen
- osapuolten tavoitteiden keskinäinen ymmärtäminen


Kuvateksti