Tuottava ja pitkäaikainen vientiasiakas saadaan vasta sitten, kun tiedossa on yrityksesi osaaminen ja mahdollisuudet.

Viennin päämäärä tulee olla menekin lisääminen ja kannattavuuden parantaminen.

Jokainen yritys on tavalla tai toisella tekemisissä kansainvälistymisen kanssa.

KANSAINVÄLISTYMISVALMIUKSIEN KARTOITUS

KANSAINVÄLISTYMISOHJELMAN LAADISTA

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA SITOUTTAMINEN

KEHITTÄMISOHJELMAN SEURANTA JA JATKUVUUDEN TAKAAMINEN
VIENTIVALMENNUS JA KANSAINVÄLISTYMISKOULUTUS

Viennin aloittaminen

Valmennuksen tuloksena yrityksellä on oma kansainvälistymissuunnitelma. Se perustuu yrityksen mahdollisuuksien, resurssien ja kehittämistarpeiden kokonaisuudesta. Valmennuksen jälkeen yrityksellä on aikataulutettu tehtävä- ja toimintaohjeistus.

Aloittamiseen tarvitaan vain päätös.

Kuvateksti